Münsterstraat 6 • 7575 ED Oldenzaal +31 (0)541 - 570 470

Omschrijving

Ontvettings- en ijzerfosfateringsmiddel – voor binnentoepassing

Toepassing

Decorrodal 43 N wordt voor de nadosering gebruikt in sproeiinstallaties, waarin in is opgestart met Decorrodal 43 O. Het wordt als volgt ingezet:

Concentratie: 1,4 – 4%
Werktemperatuur: vanaf 25°C
Contacttijd: 1 – 3 minuten
Sproeidruk: 1 – 2 bar (doorloopinstallatie)

De badvloeistof dient een pH-waarde te hebben van 4,0 – 5,2. Bij een te lage pH-waarde dient het gecorrigeerd te worden met Activator +. Decorrodal 43 N is 6 maanden houdbaar in een gesloten verpakking bij een droge opslag tussen 5 – 30°C
. Voor nadere gegevens omtrent de opstart met Decorrodal 43 0 verwijzen wij u naar het desbetreffende productinformatieblad. De vervuilde badvloeistof dient conform de wettelijke voorschriften als chemisch afval te worden vernietigd. Indien een eigen waterzuiveringsfaciliteit beschikbaar is, kan de badvloeistof meestal na een door Kluthe Benelux B.V. nader te adviseren voor en/of nabehandelingsmethode, direct worden geloosd.

Voordelen

Automatisch doseerbaar
Vrij van zware metalen
Minder slibvorming
Relatief laag energieverbruik
Langere badstandtijden

Inzetbaarheid

Decorrodal 43 N is een ontvettingswen ijzerfosfateringsmiddel dat in combinatie met Decorrodal 43 0 wordt ingezet bij het voorbehandelen van staal, ijzer, zink, aluminium en sommige legeringen. Decorrodal 43 N kan in combinatie met alle laksystemen, natwen poederlakken, worden toegepast.

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een specifieke vraag? Vul onderstaand formulier in en wij nemen graag contact met u op.

    Terry near boven