Publicatiedatum: 21 juni 2024

Wederom scherpere regelgeving m.b.t. boorzuur per 5 april 2024

Boorzuur en 2-Phenoxyethanol in koelsmeermiddelen

Wederom scherpere regelgeving m.b.t. boorzuur per 5 april 2024

Hoewel vanaf december 2022 vanwege nieuwe richtlijnen het aantal bedrijven dat boorzuurhoudende koelsmeermiddelen gebruikt sterk is verminderd, komen we deze nog altijd tegen in de praktijk.

De laatste wijziging per 5 april 2024 van de EU-richtlijn (EU) 2022/431, die Richtlijn 2004/37/EG wijzigt, heeft significante gevolgen voor bedrijven die werken met koelsmeermiddelen die boorzuur en andere reprotoxische stoffen bevatten. Hieronder vindt u alle belangrijke details en wat dit voor uw bedrijf betekent.

Achtergrond van de Wijziging

Op 9 maart 2022 werd de wijziging van de richtlijn gepubliceerd in het Europees Journaal, en deze is uiterlijk op 5 april 2024 van kracht. De wijziging breidt de bestaande bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende en mutagene stoffen uit naar reprotoxische stoffen. Dit betekent dat de maatregelen die eerder alleen voor kankerverwekkende en mutagene stoffen golden, nu ook van toepassing zijn op reprotoxische stoffen zoals boorzuur in koelsmeermiddelen.

Belangrijkste Wijzigingen

Uitbreiding van de dekking:

De oorspronkelijke richtlijn richtte zich alleen op kankerverwekkende en mutagene stoffen, maar de nieuwe wijziging omvat nu ook reprotoxische stoffen. Dit vereist dat bedrijven dezelfde veiligheidsmaatregelen implementeren voor producten die als reprotoxisch zijn geclassificeerd.

Speciale vereisten voor producten:

Om de risico’s van kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen te beperken, beschrijft de richtlijn verschillende cruciale maatregelen:

  • Onderzoek naar vervanging: Verplichte beoordeling om te onderzoeken of het product vervangen kan worden door een minder gevaarlijk alternatief. Dit geldt specifiek voor koelsmeermiddelen die boorzuur bevatten.
  • Beperking van toegang: Beperking van de toegang tot het product tot uitsluitend essentieel personeel. Dit betekent dat alleen getrainde werknemers die strikt noodzakelijk zijn voor de handelingen met deze stoffen, toegang mogen hebben.
  • Beperking van blootstelling: Implementatie van gesloten systemen waar mogelijk om blootstelling tijdens de behandeling te minimaliseren. Dit is van bijzonder belang bij het gebruik van koelsmeermiddelen in industriële toepassingen.
  • Labeling: Duidelijke en opvallende etikettering van alle containers, verpakkingen en installaties die het product bevatten, met passende waarschuwingen en gevaarsymbolen. Zorg ervoor dat uw koelsmeermiddelen correct zijn gelabeld om verwarring en ongelukken te voorkomen.
  • Medewerkersregister: Onderhoud van een register dat de blootstelling van medewerkers aan het product documenteert. Voor reprotoxische stoffen moet dit register vijf jaar na blootstelling worden bijgehouden.

Waarom Naleving Cruciaal Is

Naast het voldoen aan wettelijke verplichtingen, is het minimaliseren van de blootstelling aan reprotoxische stoffen cruciaal voor de bescherming van de gezondheid van uw werknemers. Een veilige werkomgeving draagt niet alleen bij aan het welzijn van uw team, maar beschermt ook de belangen van uw bedrijf door het verminderen van de risico’s op gezondheidsproblemen en juridische complicaties.

Actiepunten voor Uw Bedrijf

  1. Evaluatie en vervanging: Begin met een grondige evaluatie van uw huidige koelsmeermiddelen en onderzoek de mogelijkheid om boorzuur te vervangen door veiliger alternatieven.
  2. Train uw personeel: Zorg ervoor dat alleen getraind en essentieel personeel toegang heeft tot deze stoffen.
  3. Implementeer gesloten systemen: Minimaliseer blootstelling door gebruik te maken van gesloten systemen waar mogelijk.
  4. Correct labelen: Zorg ervoor dat alle producten duidelijk en correct zijn gelabeld.
  5. Houd een blootstellingsregister bij: Documenteer de blootstelling van uw medewerkers aan reprotoxische stoffen en bewaar deze gegevens volgens de vereiste termijnen.

Hoe Verbeek Fluid Solutions Kan Helpen

Bij Verbeek Fluid Solutions begrijpen we dat het navigeren door nieuwe regelgeving een uitdaging kan zijn. Ons team staat klaar om u te helpen bij het naleven van de nieuwe EU-richtlijn. Wij bieden advies, ondersteuning en alternatieve producten die voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een consult. Samen zorgen we voor een veilige en conforme werkplek.

Wilt u meer weten? Bel nu: +31 (0)541 – 570 470 en spreek met één van onze medewerkers. Wij zijn 24/7 bereikbaar!

Deel dit artikel met een collega

Gerelateerde kennisbankartikelen

Wat betekent FM (Factory Mutual) Approved?

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Wat betekent FM (Factory Mutual) Approved?

Lees meer
Brandvertragende / brandwerende hydraulische olie

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Brandvertragende / brandwerende hydraulische olie

Lees meer
Mixtron in Nederland kopen

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Mixtron in Nederland kopen

Lees meer

Meer informatie over onze producten, oplossingen of gewoon eens kennismaken? Maak een afspraak!