Publicatiedatum: 24 juli 2022

Welke systeemreiniger gebruik ik?

Welke systeemreiniger gebruik ik?

Welke systeemreiniger gebruik ik?

Gebruik voor het verversen van de koelvloeistof in een metaalbewerkingsmachine altijd een systeemreiniger. Dit zorgt er voor dat je een goede start hebt met de verse vloeistof zodat deze beter functioneert en langer mee gaat. De systeemreiniger voeg je toe aan de koelvloeistof die je gaat vervangen. Vervolgens laat je de vloeistof minimaal 8 en maximaal 24 uur circuleren in de machine – bij voorkeur met alle pompen aan.

Functies van een systeemreiniger

  • Het verbeteren van het spoelvermogen van de vloeistof
  • Het afdoden van microbiologie (bacteriën, gisten en schimmels)

Het verbeteren van het spoelvermogen:

De systeemreiniger zorgt ervoor dat aanslag en aangekoekt vuil in de machine loskomt. Emulgatoren voeren de zwervende olie en losgemaakt vuil in het systeem af. Zo wordt de machine letterlijk schoongespoeld.

Het afdoden van microbiologie:

In een systeemreiniger zit een biocide die ervoor zorgt dat de bacterieën gisten en schimmels in de koelvloeistof worden afgedoodt. Een kleine hoeveelheid, met bacteriën gecontamineerde vloeistof die achterblijft in de machine is direct een bron van bacteriën in de nieuwe verse koelvloeistof.

GROTANOL SR 2

Waarom is Grotanol SR 2 de meest gebruikte systeemreiniger in Nederland?

Nederland heeft, los van de rest van Europa, een eigen regelgeving als het gaat om het gebruik van bactericiden. Als je deze wilt verkopen in Nederland moeten deze aangemeld worden bij het CTGB in Wageningen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu
voordat ze worden verkocht. Deze aanmelding kost veel geld en alleen de fabrikant de GROTANOL SR 2 heeft deze investering gedaan.

Grotanol SR 2 ingedeeld als CMR-stof en carcinogeen (kankerverwekkend)

De actieve bacteriedodende stof in Grotanol SR 2 is MBO (3,3′-methylenebis[5-methyloxazolidine]). Dit is een stof die formaldehyde afsplitst wat een bacteriedodende werking heeft. In de volksmond wellicht bekend als FRB of FAD’s. Per 1 juni 2014 is formaldehyde opgenomen op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en in 2018 zijn de limitien m.b.t. FAD/FRB’s (stoffen die Formaldehyde afsplitsen) aangescherpt. De verlaging van deze limiet heeft gevolgen voor de gevarensymbolen, gevarenzinnen en de voorzorgsmaatregelen die er moeten worden genomen als er met het product wordt gewerkt.

  • GROTANOL SR 2 wordt ingedeeld als CMR-stof
  • GROTANOL SR 2 is ingedeeld als carcinogeen (kankerverwekkend)
  • GROTANOL SR 2 heeft de gevarenaanduiding H350 – Kan kanker veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen (te vinden op het veiligheidsblad) dienen in acht worden genomen wanneer je met de GROTANOL SR 2 werkt. Verbeek Fluid Solutions B.V. heeft als service dat we de GROTANOL SR 2 in afgewogen hoeveelheden leveren en wanneer gewenst voegen wij deze ook toevoegen aan de machines. Dus als je een of meerdere machines wilt verversen dan regelen wij de rest. Dat is sowieso verstandig, fouten met de concentraties van deze producten kunnen echt schadelijk zijn.

Is de Grotanol SR 2 schadelijker dan voorheen?

De GROTANOL SR 2 is niet gewijzigd, alleen de regels zijn aangescherpt. Ook mag het product gewoon gebruikt worden, mits er aan de veiligheidseisen wordt voldaan. De GROTANOL SR 2 heeft altijd in ons productenprogramma gezeten en blijft hiervan ook onderdeel uitmaken. Het is aan de gebruiker om te kiezen welk product te gebruiken.

Zijn er alternatieven?

Wat als we niet met GROTANOL SR 2 willen werken?

Er zijn FRB/FAD vrije producten op de markt, maar deze zijn allen niet aangemeld en mogen in Nederland niet verkocht worden. Voor een formaldehyde-vrije oplossing die wel verkocht mag worden in Nederland kunnen wij een combinatie van een tweetal producten aanbevelen:

  • QUAKER HOUGHTON HOUGHTO-CLEAN MSC, concentratie 2%
  • THOR ACTICIDE MV, concentratie 0,3%

De QUAKER HOUGHTON HOUGHTO-CLEAN MSC zorgt voor het verhogen van het spoelvermogen, bevat geen bactericide en hoeft daarom niet aangemeld te zijn bij het CTGB. THOR ACTICIDE MV 14 is in deze de bactericide en is wel aangemeld bij het CTGB. Met deze combinatie bereik je hetzelfde effect als met het toevoegen van de GROTANOL SR 2. Nadeel is dat je twee producten moet toevoegen in verschillende concentraties, dat kan verwarring opleveren. Ook hier geldt dat wij hier in kunnen ondersteunen. Geef aan welke machine(s) je gaat verversen, wij zullen dan afgewogen hoeveelheden maken. Dat is sowieso verstandig, fouten met de concentraties van deze producten kunnen echt schadelijk zijn.

Wilt u meer weten? Bel nu: +31 (0)541 – 570 470 en spreek met één van onze medewerkers. Wij zijn 24/7 bereikbaar!

Deel dit artikel met een collega

Gerelateerde kennisbankartikelen

Wat betekent FM (Factory Mutual) Approved?

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Wat betekent FM (Factory Mutual) Approved?

Lees meer
Brandvertragende / brandwerende hydraulische olie

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Brandvertragende / brandwerende hydraulische olie

Lees meer
Mixtron in Nederland kopen

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Mixtron in Nederland kopen

Lees meer

Meer informatie over onze producten, oplossingen of gewoon eens kennismaken? Maak een afspraak!